GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX họp phiên trù bị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX họp phiên trù bị

Chiều ngày 26/10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên trù bị.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sẽ diễn ra từ 26 - 28/10/2020. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho “ngày hội lớn” của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản hoàn tất; trong đó có các hoạt động tuyên truyền, khánh tiết góp phần tạo không khí phấn khởi trước thềm Đại hội.

Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo về việc cắt, giảm thời gian tổ chức Đại hội và quy mô tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tỉnh ủy Thanh Hóa thông báo về việc cắt, giảm thời gian tổ chức Đại hội  và quy mô tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc cắt, giảm thời gian tổ chức Đại hội và quy mô tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 để tập trung cho các hoạt động chung tay vì đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt.

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Sáng ngày 3/10, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thảo luận và cho ý kiến vào chương trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến Kế hoạch tổ chức khánh thành và khởi công các dự án chào mừng Đại hội; phương án trang trí, khánh tiết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.