GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: chỉ tiêu xét tuyển

Nhiều trường đại học, cao đẳng tăng chỉ tiêu xét tuyển

Nhiều trường đại học, cao đẳng tăng chỉ tiêu xét tuyển

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã điều chỉnh, đa dạng hóa phương thức tuyển sinh; đồng thời, tăng chỉ tiêu xét tuyển đối với phương thức xét tuyển học bạ.