GMT+7
  • Tags
  • Chủ đề: tăng mức tiền thưởng

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế được thưởng tới 55 triệu đồng

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế được thưởng tới 55 triệu đồng

Nghị định số 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế có hiệu lực từ 1/11/2020 đã điều chỉnh tăng mức tiền thưởng so với quy định hiện hành.