GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 29/07/2020 16:29 (GMT+7)

1. Tên tôi là Lê Văn Chính. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 664; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 712m2 (trong đó, đất ở: 200m2, đất vườn: 512m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0450/QSDĐ.

2. Tên tôi là Vũ Xuân Mau. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1243; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 461m2 (trong đó, đất ở: 200m2, đất vườn: 261m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Tên tôi là Đỗ Văn Hai. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1058; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 578m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 30/6/1993. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0230.

4. Tên tôi là Hoàng Bùi Bảy. Địa chỉ khu đất: Thôn Trạch Hồng,  xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0009331 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1699.

5. Tên tôi là Đặng Văn Toàn. Địa chỉ khu đất: Thôn Đa Phú,  xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 851; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 150m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 04116/QSDĐ.

6. Tên tôi là Nguyễn Xuân Cường. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 512-2; Tờ bản đồ số: 06; Diện tích: 401m2 (trong đó: đất ở tại nông thôn: 100m2, đất trồng cây lâu năm: 301m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: CE 501324 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 24/10/2016. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CH-01360.

7. Tên tôi là Đặng Công Huệ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1391; Tờ bản đồ số: 04. Diện tích: 946m2 (trong đó, đất ở: 200m2, đất 10%: 746m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là Lê Thế Hoàn. Địa chỉ khu đất: Thôn Phú Cường, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 221; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 543m2 (trong đó, đất ở: 200m2, đất vườn: 343m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri: D 0893081 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0481 QSDĐ.

9. Tên tôi là Phạm Ngọc Sơn. Địa chỉ khu đất: Thôn Châu Sơn, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 238; Tờ bản đồ số: 05; Diện tích: 639m2 (trong đó, đất ở: 200m2, đất vườn: 439m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sêri: D 0893012 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20/09/1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0412 QSDĐ.

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên, chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1