GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 02/11/2020 10:06 (GMT+7)

1. Tên tôi là Nguyễn Thị Tám (vợ ông Nguyễn Hữu Dự). Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 328; Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1993); Diện tích: 650m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 450m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0419091 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 1216. Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên ông Nguyễn Hữu Dự.

2. Tên tôi là Ngô Tiến Oanh. Địa chỉ khu đất: Thôn Mỹ Khê, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 611; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 430m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 230m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0009765 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 631.

3. Tên tôi là Nguyễn Phú Thanh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 597; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 368m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 168m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0200794 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số: 0128.

4. Tên tôi là Phạm Công Hồng. Địa chỉ khu đất: Thôn 3,  xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 949; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 728m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

5. Tên tôi là Phạm Thị Thanh. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 821; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 500m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 300m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

6. Tên tôi là Lê Văn Dũng. Địa chỉ khu đất: Thôn 3, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 809; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 115m2 .Thửa đất số: 812; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 3070 m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

7. Tên tôi là Lê Văn Hiền. Địa chỉ khu đất: Thôn 3,  xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1204; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 1150m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là Lê Văn Biền. Địa chỉ khu đất: Thôn 4, xã Quảng Nhân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 299; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 593m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 393m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

9. Tên tôi là Đỗ Thị Lực. Địa chỉ khu đất: Thôn 6, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 1189; Tờ bản đồ số: 04 (bản đồ địa chính xã Quảng Hòa năm 1994); Diện tích: 960m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 760m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri E 0228066 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp năm 1994. Vào sổ cấp giấy chứng nhận số 463.

10. Tên tôi là: Đoàn Thế Hoa. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 723; Tờ bản đồ số: 03; Diện tích: 318m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 118m2). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0693.

11. Tên tôi là: Nguyễn Phú Chanh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 597; Tờ bản đồ số: 01; Diện tích: 368m2 (trong đó đất ở: 200m2, đất vườn: 168m2). Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri: E 0200794 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp. Vào sổ cấp giấy chứng nhận QSDĐ số: 0128.

Ai nhặt được cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ trên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1