GMT+7
Thông tin KT-XH

TB thất lạc GCN QSDĐ

Đăng lúc: 16/11/2020 10:55 (GMT+7)

1. Tên tôi là: Nguyễn Quang Tân. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 332; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 510m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

2. Tên tôi là: Lê Văn Son. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 54; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 748m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

3. Tên tôi là: Lê Văn Giới. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 190; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 255m2. Giấy chứng nhận QSDĐ số sê ri D 0585094 do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 01/05/1994.

4. Tên tôi là: Phạm Công Khánh. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 549; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 1210m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

5. Tên tôi là: Phạm Đình Gụ. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 194+195; Tờ bản đồ số: 04; Diện tích: 819m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp (giấy chứng nhận QSDĐ mất trang 3 và 4).

6. Tên tôi là: Phạm Văn Xương. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 802; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 640m2. Thửa đất số: 805; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 230m2 (đất ao). Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp (giấy chứng nhận QSDĐ mất trang 3 và 4).

7. Tên tôi là: Lê Thị Kiện. Địa chỉ khu đất: Xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nay là: Xã Quảng Minh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thửa đất số: 628; Tờ bản đồ số: 02; Diện tích: 630m2. Giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cấp.

8. Tên tôi là: Nguyễn Văn Thanh. Địa chỉ khu đất thôn 6, xã Quảng Cát, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (Nay là Thôn 4, xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Thửa đất số 337, tờ bản đồ số 05. Diện tích 624m2 đất thổ cư năm 1994 đã được UBND huyện Quảng Xương  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Văn Thanh.

9. Tôi là Nguyễn Thị Hiền. Địa chỉ: Thôn 2, xã Quảng Cát, TP Thanh Hóa tôi có làm mất giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 0185/QSDĐ, cấp ngày 10/6/1994 do UBND huyện Quảng Xương cấp số phát hành là E0336055 mang tên Nguyễn Thị Sớm (bà Sớm là mẹ của Nguyễn Thị Hiền bà đã mất ngày 27/12/2012). Tại thửa đất số 821, tờ bản đồ số 05 bản đồ 364 xã Quảng Cát. Diện tích 594,0m2, đất ở 200,0m2 và 394,0m2 đất vườn.

10. Tôi là Đỗ Huy Tuấn. Tôi có làm mất bộ hồ sơ thừa kế và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 1010/ĐKRĐ mang tên ông Đỗ Huy Thi tại phố Cốc Hạ 2, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Vậy ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên hoặc theo số điện thoại: 0848 133 668

11. Tên tôi là Đặng Đình Khanh. Địa chỉ thường trú: Thôn 9, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Đặng Đình Khanh số giấy D0552719, số vào sổ 369 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994 tại tờ bản đồ số 04; thửa số 267; diện tích 372 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 172 m2 đất vườn).

12. Tên tôi là Nguyễn Thị Phượng. Địa chỉ thường trú: Thôn 6, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Lê Trọng Ninh (đã mất) số vào sổ 482 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994 tại tờ bản đồ số 02; thửa số 99; diện tích 1935 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 1735 m2 đất vườn).

13. Tên tôi là Nguyễn Duy Dũng. Địa chỉ thường trú: Thôn 8, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá. Do bảo quản không tốt tôi làm mất giấy CNQSDĐ mang tên Nguyễn Thị Im (đã mất) số giấy D0805199, số vào sổ 00114 do UBND huyện Quảng Xương cấp ngày 01/10/1994 tại tờ bản đồ số 04; thửa số 333; diện tích 440 m2 (trong đó: 200 m2 đất ở và 240 m2 đất vườn).

 

Ai nhặt được thì cho chúng tôi xin lại theo địa chỉ nêu trên.


0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1