GMT+7

Giới thiệu về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa

Giới thiệu về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 04/5/2009.