GMT+7
Trang chủ / Dân tộc - Miền núi

Sau 7 năm thực hiện Đề án 2181 trong vùng đồng bào Mông

Đăng lúc: 28/11/2020 15:00 (GMT+7)

- Đề án “Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 (gọi tắt là Đề án 2181). Sau 7 năm triển khai thực hiện, đề án đã mang lại nhiều kết quả thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong đồng bào dân tộc Mông.

Đề án 2181 được triển khai thực hiện 3 huyện vùng cao có đồng bào dân tộc Mông sinh sống là Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn. Từ năm 2013 - 2020, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ, bảo vệ môi trường và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho hơn 900 cán bộ và người dân vùng đồng bào Mông tham gia; tuyên truyền 162 cuộc với 6.324 lượt người được tuyên truyền; tổ chức 1 chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm về thực hiện tang lễ theo nếp sống văn hóa mới của người Mông tại tỉnh Hà Giang; hướng dẫn cho UBND xã có đồng bào Mông sinh sống tổ chức đưa vào hương ước của bản những nội dung thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ phù hợp với quy định chung của Nhà nước. Hỗ trợ thực hiện hoàn thành quy hoạch và xây dựng được 7 tuyến đường giao thông đi từ bản ra nghĩa địa cho 7 bản Mông tại xã Pù Nhi; tổ chức được 2 lớp học về bảo tồn văn hóa truyền thống do các nghệ nhân là người Mông truyền dạy cho 42 lượt học viên; hỗ trợ Mô hình thí điểm tổ chức 1 đám tang điểm đầu tiên tại xã Pù Nhi, tổ chức quay băng ghi hình việc tổ chức tang lễ theo nếp sống mới để phục vụ cho công tác tuyên truyền. Thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hơn 200 đám tang thực hiện theo nếp sống văn hóa mới...

Sau 7 năm triển khai thực hiện, các mục tiêu Đề án 2181 đề ra cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, người chết được đưa vào quan tài, không để trong nhà dài ngày và được chôn ở nghĩa địa tập trung, các nghi lễ được rút ngắn và thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, tiết kiệm, giảm chi phí trong tang lễ; đảm bảo vệ sinh môi trường. Đã có 44/44 bản Mông có hương ước và thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa trong tang lễ gắn với hương ước. Đời sống và kinh tế của người dân vùng đồng bào Mông tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác xóa đói, giảm nghèo hiệu quả, đồng bào ổn định nơi ở, giảm di cư tự do; các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ, giữ gìn phát huy các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp góp phần tích cực vào quá trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Cao Hòa - Thảo Nguyên

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1