GMT+7
Trang chủ / Khoa học / Công nghệ

Thanh Hóa triển khai kế hoạch ứng dụng chữ ký số và văn bản không giấy tờ

Đăng lúc: 19/04/2020 09:58 (GMT+7)

- Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, từ ngày 22/5, tại Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành phải xử lý 100% văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Chiều ngày 13/4, tại Văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng chữ ký số và văn bản không giấy tờ trong các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Đồng Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; xây dựng phòng họp không giấy tờ tại UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng cá nhân trong tiếp nhận, xử lý, ký số, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản, hồ sơ điện tử. Tổ chức hội nghị không sử dụng văn bản, tài liệu giấy trong các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; chuyển đổi hình thức làm việc từ sử dụng văn bản, tài liệu giấy sang sử dụng văn bản điện tử, làm việc trực tuyến trên môi trường máy tính và thiết bị di động nhằm hiện đại hoá hệ thống hành chính Nhà nước, tiến tới xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh.

Với ý nghĩa thiết thực đó, sau khi nghe ý kiến của các đại biểu phát biểu, đồng chí Nguyễn Đình Xứng đã nêu rõ: Ứng dụng chữ ký số và văn bản không giấy tờ là nội dung rất quan trọng trong việc xây dựng chính quyền điện tử. Đến thời điểm này, điều kiện cần và đủ để triển khai xử lý công việc trên môi trường mạng đã đầy đủ và yêu cầu về cải cách hành chính ngày càng cao, là việc thiết thực trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh: Các điều kiện đã đầy đủ và chỉ còn phụ thuộc vào quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành trong quý II/2020 và giám đốc các sở, ngành là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Mục tiêu là thực hiện chuyển đổi từ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên giấy sang môi trường mạng.

Về mốc thời gian, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, từ UBND tỉnh đến các sở, ngành, từ nay đến ngày 21/4, chuẩn bị các thể chế, đào tạo, tập huấn, hoàn chỉnh hạ tầng và từ ngày 22/4 đến ngày 21/5, tại Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành xử lý văn bản, hồ sơ công việc vừa trên giấy, vừa trên môi trường mạng và từ ngày 22/5, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 100%. Các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết đến từng chuyên viên trong việc lập hồ sơ điện tử.

Đ.T

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1