GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Ngày làm việc thứ 2 Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11

Đăng lúc: 20/11/2020 15:55 (GMT+7)

- Ngày 20/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục Phiên họp thường kỳ tháng 11 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận, cho ý kiến vào nội dung kế hoạch biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; dự kiến số lượng cấp phó các sở và cơ quan ngang sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ do đại diện Sở Nôi vụ trình bày.
IMG_3598.JPG
Các đại biểu tham gia thảo luận tại phiên họp.
Theo đó, hiện nay việc bổ nhiệm phó giám đốc các sở và tương tương thuộc UBND tỉnh, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ- CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, số lượng cấp phó các sở và tương đương là 55 người, thiếu 5 người so với quy định. Căn cứ vào các nguyên tắc, ý kiến của sở, cơ quan ngang sở, Sở Nội vụ báo cáo đề xuất UBND tỉnh về quy định cụ thể số lượng Phó Giám đốc Sở xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để quyết định, ban hành: Văn phòng UBND tỉnh số lượng cấp phó là 4, Sở Nội vụ số lượng cấp phó là 3, Sở Tư pháp số lượng là 2, Sở Tài chính số lượng là 4 cấp phó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch số lượng cấp phó là 3…
Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đại biểu, cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Xứng lưu ý đối với số lượng cấp phó cần hoàn chỉnh lại nguyên tắc tiêu chí, đối với các sở là ngành tổng hợp và Văn phòng UBND tỉnh cần ưu tiên hơn so với bình quân do đặc thù công việc cần phải tham gia. Các sở là chuyên ngành nhập lại từ nhiều sở, các sở có biên chế công chức trong nhóm lớn ưu tiên sắp xếp. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xác định số lượng cho phù hợp. Đối với Sở Ngoại vụ bố trí 2 cấp phó, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN bố trí 3 cấp phó, các sở còn lại thống nhất như trong báo cáo. Với nội dung biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất của Sở Nội vụ.
Tiếp đó, đại diện Ban Quản lý KKTNS và Các KCN trình bày tờ trình Về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn và nhà đầu tư xây dựng cảng cạn, Trung tâm Logistics trên địa bàn tỉnh. Theo đó, với lợi thế cảng Nghi Sơn là cảng nước sâu, thuận lợi về giao thông cùng với sư phát triển mạnh mẽ của Khuvkinh tế Nghi Sơn hiện nay, lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng container trên địa bàn và các tỉnh lân cận là rất lớn. Nhưng cảng Nghi Sơn vẫn chưa thu hút được nhiều lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng container và sự quan tâm của các hàng tàu vận chuyển quốc tế tham gia. Việc xây dựng chính sách để thu hút lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu bằng container qua cảng Nghi Sơn là hết sức cần thiết. Mức hỗ trợ chi phí vận chuyển và thuê vỏ container đối với doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn đối với loại container 20 feet là 700.000 đồng/container, loại 40 feet trở lên là 1.000.000 đồng/container.
IMG_3467.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng
- Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại phiên họp.
Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh để thu hút hàng hóa xuất khẩu thì cần thiết phải có cơ chế hỗ trợ phù hợp, trên cơ sở đó Ban Quản lý KKTNS và Các KCN cần có sự tính toán phù hợp đối với các nội dung quy hoạch, mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ. UBND tỉnh thống nhất về chủ trương, trình thường vụ và HĐND tỉnh ban hành chính sách xem xét, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa, giao Ban Quản lý KKTNS và Các KCN phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn chỉnh lại tờ trình.
Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh năm 2021; Chính sách hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, công chức chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách và đề xuất kéo dài hiệu lực một số cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; Đề án củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tụ vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Đề nghị miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu Bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021…

Hoàng Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
118