GMT+7
Trang chủ / Thời sự

Thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội

Đăng lúc: 15/10/2020 16:06 (GMT+7)

- Ngày 15/10, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung tình hình phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG_0217.JPG
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH  tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghi, các đồng chí Thường trực cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020. Theo đó, trong 9 tháng năm 2020, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch Covid – 19, nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực, nội bật là: Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó,  giá trị sản xuất nông nghiệp, toàn ngành ước đạt 22.460 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, giá trị sản xuất tăng khá so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 94.573 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh năm 2020 với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đối với 34 dự án, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ USD. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019, tăng 1 bậc so với năm 2018, xếp thứ 24 cả nước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và địa bàn trọng điểm, nhất là trong dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng; chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt đã kiến nghị và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước, có ý nghĩa quan trọng để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tạo khí thế mới để  tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

IMG_02071.JPG
Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nêu lên một số tồn tại hạn chế cần khắc phục để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh như: Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực có sản lượng đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ như: Đường kết tinh (giảm 46,1%), bia các loại (giảm 20,3%), thuốc lá bao (giảm 23%), quần áo may sẵn (7,9%)... Nhiều chỉ tiêu quan trọng của ngành dịch vụ giảm so với cùng kỳ như: Giá trị xuất khẩu (giảm 4,4%); khách du lịch (giảm 27,9%); tổng doanh thu du lịch (giảm 27,6%); vận chuyển hành khách (giảm 25,9%); vận chuyển hàng hóa (giảm 4,3%). Một số nguồn thu ngân sách nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ. Vẫn còn tình trạng nợ đọng thuế trên địa bàn. Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trực tiếp còn chậm, phải gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục và tiến độ thực hiện. Công tác bồi thường, GPMB đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn là khâu yếu trong triển khai thực hiện dự án, tiến độ đạt thấp so với kế hoạch đã đề ra. Một số chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp thứ hạng thấp, giảm điểm và giảm thứ hạng so với năm 2018. Số lao động được giải quyết việc làm đạt thấp so với kế hoạch và giảm mạnh so với cùng kỳ...

Các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan, chủ quan. Trong đó có nguyên nhân khách quan do đại dịch Covid-19 và thiên tai, dịch bệnh đã tác động trực tiếp, toàn diện, sâu rộng đến hầu hết các ngành, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Về chủ quan là do một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cấp dưới; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa nghiêm; tinh thần trách nhiệm, chất lượng của một bộ phận cán bộ, nhất là cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã quyết nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được đề ra trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng trọng tâm công tác quý IV năm 2020. Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ hiệu quả nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Cũng tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, dự thảo nêu rõ 8 nhóm cơ chế, chính sách gồm: nhóm cơ chế, chính sách về tài chính ngân sách; về đầu tư công; về đất đai; về quy hoạch; về lĩnh vực giáo dục; cơ chế, chính sách đối với Khu kinh tế Nghi Sơn và Các khu công nghiệp; cơ chế đối với các huyện miền núi phía Tây Thanh Hóa; cơ chế chính sách về tổ chức bộ máy, biên chế.

IMG_0199.JPG
Đồng chí Lại Thế Nguyên -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

 Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 cảu Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

IMG_0191.JPG
Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2020, nhất là các chỉ tiêu về kinh tế của tỉnh nhìn chung đều rất tốt, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng trong đó tăng trưởng vẫn đạt khoảng 5-6% trong bối cảnh nhiều tỉnh tăng trưởng âm.

Bên cạnh việc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải hết sức trăn trở tìm giải pháp khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cấp, các ngành phải rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện. Đặc biệt lưu ý tính toán lại tổng giá trị sản xuất của các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Các lực lượng vũ trang phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh. Công an Thanh Hoá đấu tranh trấn áp các loại tội phạm quyết liệt hơn nữa, giữ vững môi trường ổn định, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người, vượt cấp. Tập trung cao, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cuối năm, các công việc liên quan đến tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh, các đơn vị được phân công phải khẩn trương hoàn thành để tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp.

Đối với Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các ngành được giao tham mưu cơ chế chính sách đặc thù phải đấu mối với bộ ngành chủ quản để tiên lượng khả năng thực thi cơ chế, việc xây dựng đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phải kèm theo sự phân tích, đánh giá để thấy được tính cần thiết, khả thi, phù hợp với thực tế tại Thanh Hoá khi thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù đó, góp phần đạt được các mục tiêu theo Nghị quyết 58. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở các vấn đề đã thảo luận và đề xuất tại hội nghị, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu và chỉ đạo tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung.

Hoàng Lan

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1