GMT+7
Trang chủ / Văn hóa

Quảng Xương xây dựng đời sống văn hóa

Đăng lúc: 29/11/2020 14:00 (GMT+7)

- Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Quảng Xương đã được triển khai, thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

 Quảng Xương xây dựng đời sống văn hóa.jpg

Xây dựng đời sống văn hóa, nhiều mô hình bảo vệ môi trường ở Quảng Xương đang phát huy hiệu quả.

Đối với việc thực hiện 5 nội dung phong trào, Quảng Xương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó phải kể đến 2 nội dung đó là Đoàn kết giúp nhau “xóa đói giảm nghèo” và Xây dựng môi trường văn hóa sạch - đẹp - an toàn. Theo đó, công tác xóa đói, giảm nghèo đã được các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào phối hợp có hiệu quả với các tổ chức chính trị, xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tiếp tục có những biện pháp, việc làm cụ thể nhằm hỗ trợ người dân về vốn, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, tích cực hỗ trợ chuyển giao KHKT để phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã vận động xây dựng được 44 nhà, trị giá mỗi nhà từ 20-50 triệu đồng, tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng; vận động tặng hơn 2.000 suất quà trị giá trên 500 triệu đồng mỗi năm cho phụ nữ nghèo, khó khăn. Ủy ban MTTQ tặng 520 suất quà với tổng số tiền 260 triệu đồng, ủng hộ 50 triệu làm nhà Đại đoàn kết cho 3 gia đình tại xã Quảng Long, Quảng Nhân, Quảng Giao...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Quảng Xương đã có tác động tích cực đến nhận thức và hành vi của người dân, cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước của dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc, về tính cố kết cộng đồng... Ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng được nâng lên. Tại hầu hết các địa phương trong huyện  duy trì, triển khai hiệu quả các mô hình dân vận khéo.  Đó là mô hình trồng hoa, cây cảnh ven đường, tiếp tục được duy trì và làm điểm 2 mô hình "nhà sạch, vườn đẹp" tại thôn Phú Lương, thôn Đại Đồng xã Quảng Chính, nhân rộng thêm 7 mô hình tại các xã Quảng Lưu, Khê, Bình, Ninh, Hòa, Trường; có 26/26 xã, thị trấn đạt 100% mô hình “Hàng cây Cựu Chiến binh”;...

Cùng với 2 điểm nhấn trong thực hiện 5 nội dung phong trào thì công tác xây dựng các thiết chế văn hóa cũng được cấp ủy, chính quyền ở Quảng Xương đặc biệt quan tâm, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đến nay, 100% xã, thị trấn có sân chơi, bãi tập; có 188/188 nhà văn hóa - khu thể thao thôn đạt chuẩn theo quy định.

Việc thực hiện 7 nội dung phong trào cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, phải kể đến phong trào Xây dựng gia đình văn hóa. Công tác bình xét và công nhận gia đình văn hóa ngày càng được quan tâm theo hướng nâng cao chất lượng, vì vậy số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa ngày một tăng lên. Năm 2000 đạt 52%, năm 2010 đạt 72,5%, năm 2015 đạt 76% và năm 2018, Quảng Xương tỷ lệ GĐVH đạt 78,5% (theo Nghị định 122). Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã phát huy hiệu quả, khơi dậy được truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục của các địa phương. Kết quả, huyện Quảng Xương có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%; 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 100%.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hóa trên địa bàn huyện đã tạo khí thế thi đua trong các tầng lớp nhân dân. Bà Dương Thị Tường Vân - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Quảng Xương cho biết: UBND huyện Quảng Xương đã xây dựng Phương án số 11/PA-UBND ngày 18/6/2008 về việc xây dựng thôn văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2008 - 2011, đến hết năm 2011 toàn huyện đã công nhận được 5 thôn văn hóa tiêu biểu. Từ năm 2012 đến năm 2015, UBND huyện đã công nhận lại danh hiệu cho 90 thôn đảm bảo chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Số lượng, chất lượng thôn văn hóa được tăng lên góp phần đáng kể vào sự nghiệp nâng cao dân trí, số hộ nghèo giảm, hộ giàu tăng lên, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ trong sản xuất, khó khăn hoạn nạn được khơi dậy.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” cũng đã được tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt. Toàn huyện đã khai trương được 115, công nhận lần đầu 79 cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 21 cơ quan, đơn vị được công nhận lại giai đoạn...

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vẫn  còn những hạn chế cần được khắc phục mà theo bà Dương Thị Tường Vân - Phó Trưởng phòng VH-TT huyện Quảng Xương đó là cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số cơ sở có lúc chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào. Một số ban chỉ đạo cấp xã chưa quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng làng, thôn văn hóa, mới chỉ dừng lại ở việc tổ chức khai trương xong phó mặc cho ngành văn hoá, cán bộ văn hoá và cho ban lãnh đạo thôn, không quan tâm đến việc tuyên truyền giáo dục và thuyết phục. Do đó, thời gian tới, huyện sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục tiêu của phong trào. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa, bổ sung, sửa đổi hương ước làng cho phù hợp với từng thời gian cũng như phù hợp với các quy định của Pháp luật...

Thiện Nhân

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1