GMT+7
Trang chủ / Xây dựng nông thôn mới

Yên Định phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng NTM

Đăng lúc: 16/09/2020 16:00 (GMT+7)

- Phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu KT-XH, QP-AN của địa phương.

Năm 2014 xã Định Long đạt chuẩn NTM và đến nay vẫn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò nòng cốt của MTTQ xã. Ông Nguyễn Văn Thận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Định Long cho biết: Phát huy vai trò, chức năng của mình, MTTQ xã đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể tuyên truyền hội viên, đoàn viên, người dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhờ đó đã vận động, tập hợp nhân dân chung sức tham gia xây dựng NTM. Xã có 4 thôn thì 1 thôn đã đạt thôn NTM kiểu mẫu, 1 thôn đang hoàn thiện hồ sơ để được công nhận thôn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt 52,3 triệu/người/năm.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Yên Định cũng gặp không ít khó khăn, xuất phát điểm với bình quân 9,1 tiêu chí/đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách kích cầu; huy động tối đa mọi nguồn lực; MTTQ các cấp đã tập trung tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận thống nhất trong các tầng lớp nhân dân. Với sự cố gắng nỗ lực đó, đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Đến hết năm 2015 toàn huyện có 24/27 xã về đích NTM, huyện vinh dự là đơn vị đầu tiên của tỉnh và cũng là đơn vị đầu tiên của các tỉnh Bắc Trung bộ được công nhận huyện NTM; đến năm 2017 có 100% số xã đạt chuẩn NTM, 2 thị trấn được công nhận thị trấn văn minh đô thị.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, MTTQ huyện đã tập trung, triển khai đầy đủ và phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động. Các cấp MTTQ trên địa bàn huyện đã tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và pháp lệnh dân chủ để khơi dậy tinh thần tự nguyện của người dân, nhân dân sẵn sàng tham gia xã hội hóa, góp công, góp sức, góp kinh phí để đầu tư xây dựng NTM. Nhân dân đã tham gia hiến hàng ngàn mét đất; nhiều ngày công và hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi. Bên cạnh đó chỉnh trang nhà cửa, xây dựng các mô hình; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm...

“Quá trình tuyên truyền vận động cần xác định những nội dung được nhân dân đồng thuận thì bắt tay làm ngay, nếu chưa được nhân dân ủng hộ, đồng thuận thì tiếp tục tuyên truyền, vận động, phân tích, giải thích, đảng viên phải gương mẫu làm trước cho dân theo. Trong công tác tuyên truyền, vận động đã được huyện thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú” - ông Lưu Thanh Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Định nhấn mạnh.

Với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Định đã và đang khẳng định vai trò tích cực trong xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Anh

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc
1